خانه

تاریخچه طب سوزنی

تاریخ فلسفه طب سنتی که طب گیاهی شامل آن میشود و طب سوزنی که در راس امور قرار دارد که امروزه در تمام دنیا به صورت یک پدیده زیبا معرفی شده است به 7500 سال پیش در  کوهپایه های تبت میرسد و بنیان گذاران آن کسانی بوده اند مثل حضرت شیوا و این افراد کسانی بوده اند که ارتباط مستقیمی با پروردگار عالم داشته اند و در قدیم الایام رسم بر این بود که افراد به دلیل ارتباط مستقیم با طبیعت، ارتباط افراد باUniverse  یا خالق بسیار بسیار ساده و بسیار پر ارزش بود. دلیل آن هم این بود که انسان در قدیم شیفته حقایق بود و هیچ حقیقتی بالاتر از خود خداوند نبود و شیفتگی انسان در این بود که میتوانست با تمرین به بالاترین رسالت خود نائل شود که بالاترین رسالت انسان انجام اوامر الهی روی زمین است.

این وب سایت درباره طبیعت و گیاهان دارویی توسط دکتر محمد جعفر کاتوزیان متخصص طب سوزنی و گیاهان دارویی تاسیس شده است.

هدف از راه اندازی این سایت دادن اطلاعات کامل درباره طب سنتی، طب سوزنی و گیاهان دارویی به هم وطنان داخل و خارج کشور میباشد  برای آشنایی بیشتر با آقای دکتر به صفحه بعد مراجعه کنید.

 

نقاط مهم در طب سوزنی و Moxa

نقاط مهم در پا :

1- کلیه شماره 1،3،6     (KID 1،3،6)

2- مثانه شماره  60،62  (UB 60، 62)

3- کبد شماره 3                  (LIV3)

4- طحال شماره  6،10      (SP6،10)

5- معده شماره 36            (ST36)

6- Ren شماره 6(1/5 چون زیر ناف)

7- Ren شماره 4 (3 چون زیر ناف)

8- Ren شماره 17 (در قفسه سینه)

9- Du 20 (مغز سر)

هو الشافی

 

 

Copyright Natural & Herbal Medicine. All Rights Reserved

info@naturalandherbalmedicine.com

Site Manager: Mona Mirshams