مجموعه آموزشی

 

مجموعه 12 DVD آموزش طب سوزنی- حجامت و مسائل مهم طب سنتی

 

  • شستشوی روده بزرگ و رحم

  • شستشوی کلیه و طحال

  • شستشوی ریه و کبد

  • شستشوی معده با فلوس

  • زیبا سازی صورت با طب سوزنی 2 مجموعه

  • QI GONGمجموعه 2 DVD

  • Ten.TV

هو الشافی


دکتر محمدجعفر کاتوزیان

 

Copyright Natural & Herbal Medicine. All Rights Reserved

info@naturalandherbalmedicine.com

Site Manager: Mona Mirshams